El nou grup de treball Espai famílies treballa des del curs 2019-2020 com a nexe entre l’escola i les famílies per tal de dur a terme projectes de suport educatiu així com d’ajut al centre. A través de l’Espai famílies es canalitza la demanda de col.laboració de l’escola cap a les famílies per ajudar entre altres a les decoracions de Santa Cecilia o la Festa de Nadal entre altres.