En la nostra tasca conjunta amb MonLleure, tant al menjador com a l’acollida, treballem els bons hàbits alimentaris a la vegada que pas a pas, anem introduint bons hàbits de consum. Per això, en el nostre projecte és molt important el consum de productes frescs i de proximitat, en la mesura del possible. Però en aquesta nova etapa, també volem introduir nous hàbits que tinguin present la cura del medi ambient per fer-ne partíceps als nens i nenes durants les hores del menjador i contribuir a l’adquisició d’aquests nous hàbits més sostenibles.

És per aquesta raó que des d’aquest any s’han introduit una sèrie de canvis:

  • Des d’aquest curs 2019-2020 estem començant a implementar que cada alumne porti el seu propi tovalló de casa per reduir les deixalles que els tovallons d’un sol ús compartaven.

  • S’ha intruduit una carmanyola més sostenible per les excursions. Està feta d’envasos biodegradables elaborats amb canya de sucre que procedeixen del material fibrós resultant de l’extracció del suc de la canya de sucre. I són 100% compostables!

A continuació trobareu tota la informació sobre l’acollida i el menjador: