QUÈ ÉS L’AFA?

L’Afa és una associació sense ànim de lucre que aglutina totes les famílies dels alumnes de l’escola. La nostra missió és promoure la participació activa de les famílies i col·laborar en la millora contínua de l’experiència educativa dels nostres fills i filles.

QUI FORMA L’AFA?

L’AFA és una unió de totes les famílies i alumnes de l’escola, una entitat en la qual cadascú té un paper clau. La participació i col·laboració dels membres són els pilars que ens impulsen a créixer, evolucionar i abordar els nous desafiaments que ens planteja la societat actual. Tots junts, estem compromesos a construir una comunitat més forta, inclusiva i preparada per afrontar els reptes que el futur ens reserva.

ON VOLEM ANAR?

Des de l’AFA, volem acompanyar els nous reptes de la societat actual i traslladar-los a l’àmbit de la nostra escola. Treballem per a una AFA més sostenible, conscient i inclusiva, que promogui la coeducació i el respecte al medi ambient. Estem compromesos a acostar l’AFA a totes les famílies, fent-vos partícips d’aquesta nova etapa amb moltes ganes i molts projectes en marxa.

COM HO VOLEM FER?

Per fer front als nostres propòsits, ens organitzem a través de comissions i grups de treball, cada un dedicat a abordar objectius específics i projectes concrets. A través d’aquesta estructura, assegurem una participació dinàmica de les famílies, contribuint col·lectivament al creixement i al benestar del nostre entorn educatiu.