Volem fomentar tant el grup de treball de Sostenibilitat com el de Coeducació com a nuclis importants en l’assessorament de totes aquelles activitats que porten a terme els diferents grups de treball de l’Afa.