DANSA CREATIVA (P5)

La dansa creativa s’impartirà durant tota l’etapa infantil com a base del pre-ballet, qüestió que es considera fonamental durant aquesta etapa per desenvolupar aspectes necessaris i importants que ofereixen molts beneficis educatius i socials.

A través de la dansa creativa es treballaran tres objectius fonamentalment:

  • Motriu: es treballen aspectes com la coordinació, el control corporal i la capacitat de moviment
    • Psíquic-social: es treballaran aspectes com la confiança, la interacció social i el treball en grup
    • Capacitat expressiva: es treballaran aspectes com l’expressivitat i les emocions

Aquests objectius s’aconseguiran a través de diferents exercicis acompanyats de músiques i cançons animades, utilitzant diferents objectes, històries, contes, animals i en general temes relacionats amb els coneixements i curiositats dels nens i nenes en aquesta edat.

Classes impartides per Ezequiel Díaz, llicenciat en pedagogia de la dansa, màster en arts escèniques i cursant doctorat “el valor d’educar a través del moviment”.

DANSA CREATIVA/PRE-BALLET (1r i 2n)

Durant el primer cicle d’educació primària i com a transició als posteriors cicles es continuarà treballant aspectes importants de la dansa creativa alhora que s’iniciaran els coneixements del pre-ballet.

Durant aquesta etapa, dins de l’apartat de la dansa creativa, es continuarà treballant l’expressivitat alhora que s’inicia la improvisació i el moviment lliure de el cos com a base d’expressió d’emocions i valors. Pel que fa a el pre-ballet, s’iniciaran els coneixements d’aquesta disciplina artística que serviran de base per al coneixement i el control del cos, objectius que seran de gran importància per al futur estudi del ballet o la dansa neoclàssica.

Aquests objectius s’aconseguiran a través de diferents exercicis acompanyats de músiques i cançons animades i clàssiques, jocs de psicomotricitat i moviment, contes i històries creades en grup i pautes de dansa per tal d’adquirir els coneixements anteriorment esmentats.

Classes impartides per Ezequiel Díaz, llicenciat en pedagogia de la dansa, màster en arts escèniques i cursant doctorat “el valor d’educar a través del moviment”.

DANSA CLÀSSICA (3r a 6è)

L’aprenentatge de la dansa clàssica en el nivell elemental té com a finalitat adquirir una formació bàsica i sòlida que desenvolupin l’habilitat de conèixer i valorar el domini del propi cos. Utilitzar la memòria com a capacitat de ballar. Obtenir consciència del treball individual i de la necessitat d’observar i ser crític amb si mateix. Reconèixer la importància de la concentració. Relacionar els coneixements musicals amb el codi dels moviments. Desenvolupar la sensibilitat estètica necessària per gaudir de les manifestacions artístiques.

Dins d’aquesta disciplina s’incorporaran dos treballs nous a classe. D’una banda, i per millorar la creativitat i el treball en equip, els alumnes realitzaran petits muntatges coreogràfics on participaran en tots els aspectes, des de l’elecció de la música fins les posicions en el espai o els propis moviments. D’altre banda, adaptant-nos a les noves demandes dels alumnes prepararem coreografies mes modernes on els moviments expressen estats, emocions, inclús idees abstractes, donant un plus d’importància en l’expressió dels sentiments interns, intentant anar una mica mes enllà de les regles del ballet. D’aquesta manera coneixeran altres tipus de dansa dins de la pròpia classe on la base seguirà sent el ballet però des de una mirada més moderna.

Classes impartides per Ezequiel Díaz, llicenciat en pedagogia de la dansa, màster en arts escèniques i cursant doctorat “el valor d’educar a través del moviment”.

DANSA NEOCLÀSSIC (3r a 6è)

És un estil de dansa que utilitza el llenguatge del ballet tradicional però no tan rígid com el ballet clàssic. Una barreja entre dansa clàssica i contemporània de caràcter innovador i revolucionari. A través d’aquesta dansa es treballen aspectes com la creativitat, expressió i llibertat de moviment.

Aquests objectius s’aconseguiran a través de diferents coreografies amb músiques animades, en les que s’inclouran aquells apartats més lírics de la dansa clàssica juntament amb aquells aspectes més moderns de la dansa contemporània.

Classes impartides per Ezequiel Díaz, llicenciat en pedagogia de la dansa, màster en arts escèniques i cursant doctorat “el valor d’educar a través del moviment”.

DANSA CLÀSSICA I NEOCLÀSSICA (ESO i Batxillerat)

Durant l’etapa de secundària i batxillerat, es continuarà l’estudi de la dansa clàssica i la dansa neoclàssica des d’un nivell intermedi alt.

Després d’aconseguir els objectius i el control corporal i expressiu que s’estudia durant tota l’etapa d’educació infantil i de primària, a partir d’aquests nivells s’amplien els coneixements de les dues disciplines, realitzant exercicis i coreografies de major complexitat que li permetran als alumnes continuar amb el seu desenvolupament artístic.