Des del curs 2019-2020, l’Afa ha passat a organitzar-se en Grups de treball que tenen per objectiu encarregar-se de les diferents àrees i propostes des de les que treballem a l’Afa. Aquests grups de treball, oberts a la participació de totes aquelles famílies que en vulguin formar part, s’encarreguen de desenvolupar aquelles feines que el Grup de treball té encomanat.