PETIT TEATRE  (P5 i 1r)

L’activitat teatral en l’etapa d’Educació Infantil, permet als nens i nenes potenciar les seves capacitats  creatives e imaginatives. El joc  teatral  afavoreix  el  bon desenvolupament comunicatiu de l’infant i  eixampla els seus coneixements lingüístics.

Els objectius principals d’aquest taller són:

 • Estimular la curiositat del nen i nena  i aprofitar aquest motor de l’aprenentatge com a instrument educatiu.
 • Utilitzar  recursos expressius del cos i del moviment per comunicar-se.
 • Enfortir la capacitat d’observació i escolta.
 • Potenciar la creativitat i habilitats personals comunicatives i expressives.

Classes impartides per Judit Butjosa, pedagoga teatral, Post-Grau en Teatre aplicat al Camp Educatiu i cursant un doble grau d’educació infantil i pedagogia.

TEATRE  (1r a 6è)

Objectius per a nens i nenes de  2n a 4t de primària:

 • Estimular la seva sensibilitat davant les expressions artístiques. 
 • Cultivar el desenvolupament de la imaginació i creativitat. 
 • Aprendre a utilitzar el cos  i el moviment per comunicar sensacions, idees i estats d’ànims.
 • Treballar la imaginació a partir de contes tradicionals i inventats.

Objectius per a nens i nenes de 5è a 6è de primària:

 • Relacionar-se amb els companys de manera respectuosa. 
 • Trobar recursos per a organitzar el temps lliure. 
 • Desenvolupar l’autonomia del nen/a i la seva identitat personal i social. 
 • Estimular la seva creativitat i sensibilitat davant les expressions artístiques i culturals.

Classes impartides per Judit Butjosa, pedagoga teatral, Post-Grau en Teatre aplicat al Camp Educatiu i cursant un doble grau d’educació infantil i pedagogia.