Presentem la extraescolar de skateboarding a la que aprendrem a:

  • Ajudar-se entre tothom, ja que, tot i ser un esport individual, l’ajuda entre companys/es fa la força.
  • Iniciar-se al skateboarding amb la pràctica de l’estabilitat, saber girar sobre si mateix i amb el skate.
  • Ensenyar la mentalitat d’un/a skater.
  • Preparar-se a nivells més avançats amb rampes i objectes que els hi suposi un repte.
  • Aprendre a fer un bon manteniment del skate.
  • Aprendre d’on ve i com va començar el món del skateboarding.

Es pretén que es vingui a aprendre aquesta activitat amb la mateixa il·lusió que el professor/a té per ensenyar aquest gran esport.

Classes impartides per David Mondragón, propietari de la tenda El Ripador SkateShop