INFORMÀTICA (P5 a 3r)

Els cursos estan enfocats a donar a conèixer l’entorn de l’ordinador i les funcions bàsiques del teclat amb pràctiques amb plantilles de text, números i signes, utilitzant l’editor de text Word d’una forma àgil i divertida.

S’utilitzarà programes d’edició de dibuix Paint i Drawing per la seva facilitat d’ús, ens permet dibuixar senzilles composicions artístiques o formes geomètriques. També utilitzarem aplicacions de dibuix Online i una aplicació per crear contes amb imatges i text.

Presentacions en POWERPOINT només a 3r on crearem presentacions utilitzant diapositives amb imatges per crear treballs escolars.

Cada nen/a té un ordinador personal a la seva disposició amb el qual desenvolupa el seu treball i forma part d’un grup reduït lo qual fa que l’atenció sigui molt personalitzada.

Grups reduïts de nens/es que permet fer un seguiment més complet i al final de cada trimestre s’entrega un informe d’aptitud i treballs que hagin realitzat durant aquest període.

Classes impartides per Joan Francàs, professor de l’Acadèmia Ateneu de Cardedeu.

MECANOGRAFIA I INFORMÀTICA (4t a 6è)

Us presentem un curs en que combinarem el temps entre mecanografia amb ordinador, la creació de fulls de càlcul EXCEL(5è i 6è), i fer presentacions amb diapositives amb POWERPOINT.

Grups reduïts d’alumnes que permet fer un seguiment més complet i al final de cada trimestre s’entrega un informe d’aptitud i treballs que hagin realitzat durant aquest període.

El curs de mecanografia es divideix en dos fases:

  • La primera  serveix per a memoritzar el teclat complet (des de lletres, números, signes fins a tecles de funció). Amb pràctiques continuades que ens porten a conèixer el lloc de cada tecla a través d’unes plantilles i un programa on line.
    • La segona permet aconseguir un bon ritme treballant la velocitat amb el teclat construint frases repetitives amb control de temps i dictats.

El mètode està dissenyat per aprendre mecanografia de manera personalitzada, fàcil i eficaç.

Cada alumne/a té un ordinador personal a la seva disposició amb el qual desenvolupa el seu treball i progressa al seu ritme, forma part d’un grup reduït d’alumnes amb els quals el professor té una comunicació directa i individualitzada.

Classes impartides per Joan Francàs, professor de l’Acadèmia Ateneu de Cardedeu.