Els nens i nenes tenen una atracció irresistible cap a la música i les cançons. Com a educadors/es hem de ser conscients que la cançó és un dels millor canals de comunicació, d’expressió i de relació afectiva entre adults i infants. Amb la cançó podem potenciar totes les
àrees de desenvolupament de l’infant: la física, la mental i la socio-emocional. La cançó és diversió-joc i aprenen quan juguen, quan s’ho passen bé. Incloure la cançó a l’escola suposa promoure l’interès per aprendre.

Es fonamenta en dos principis:
1- La música és el primer llenguatge.
2- La cançó és canal de comunicació afectiva i estratègia educativa.
El mètode entén la música no com una instrucció, sinó com un llenguatge que
desperta i desenvolupa les capacitats de l’infant i que incideix en totes les àrees del
seu desenvolupament.
Utilitza com a eix principal la cançó, lligada sempre al joc, l’expressió, el gest, el
moviment i utilitza un repertori de cançons originals, amb objectius concrets i
compostes especialment per a aquesta etapa.


MÈTODE TOT SONA D’ESTIMULACIÓ MUSICAL

· La música és el primer llenguatge ·
Tots els infants són intrínsecament musicals, la comunicació en els primers anys de vida és
comunicació sonora basada en elements musicals: el to, la intensitat, el ritme, la durada, etc.
Aquesta expressió sonora, variada i important es converteix en la primera font d’aprenentatge
d’un nadó. Els infants entenen molt la música, la reben com un mitjà de comunicació i
d’expressió, com a element lúdic que els aporta benestar i que constitueix una base
fonamental en el seu desenvolupament físic, mental i emocional.
Tot i néixer amb capacitats per entendre i expressar-se de manera musical, perquè aquestes
madurin és necessari una interacció positiva en l’ambient amb estímuls adients.
· La cançó és canal de comunicació afectiva i estratègia educativa ·
La relació que s’estableix amb els infants a través del cant és més intensa a nivell emocional
que la parla. La melodia té un fort component emocional i afectiu. Incloure la cançó en la vida
de l’infant suposa promoure l’interès per aprendre. És una estratègia inconscient
d’aprenentatge, un aprenentatge multi-modal el qual crea i activa el coneixement previ.


Algunes de les estratègies del programa són:

 • Seguir una estructura bàsica que ofereix pautes clares i un ambient segur.
 • Respectar el poder de la música i utilitzar el llenguatge no-verbal deixant que la música sigui
  la que flueixi i doni les pautes de l’organització de la sessió.
 • Objectius del curs
  • Aportar idees, recursos i materials per a treballar la
   música en totes les àrees de desenvolupament
   dels infants.
  • Oferir un programa estructurat i dissenyat per Tot
   Sona, que ajudarà a implantar un temps específic
   d’estimulació musical.