Els escacs són un joc de taula que presenta un munt d’avantatges:

 • És una eina del foment del raonament lògic-matemàtic
 • Augmenta la capacitat d’atenció i de concentració.
 • Fomenta el control emocional i la capacitat d’organització i, a mesura que es progressa en la seva pràctica, l’autoestima i la imaginació.
 • Contribueix a educar en l’acceptació de les normes, la igualtat de gènere i l’assumpció de les victòries i les derrotes sobre la base de les seves pròpies decisions.

(P5 i 1r)

Es treballarà amb fitxes desenvolupades especialment per aquest tram d’edat, mitjançant elements visuals senzills i amb un disseny de figures pròpies, que presenten els conceptes de forma progressiva i plantegen exercicis de dificultat gradual per tal d’afavorir l’aprenentatge significatiu de tots els moviments.

Objectius:

 • Presentació de les peces, en què es treballen continguts visuals i de plàstica.
 • Identificació de les peces i el seu valor, i coneixement del taulell.
 • Pràctica del joc amb els Peons, on es treballen el moviment i les primeres normes.

(2n i 3r)

Es treballarà amb exercicis desenvolupats especialment per aquest tram d’edat, mitjançant elements visuals senzills i amb el disseny de les figures ja estandarditzades, que presenten els conceptes de forma progressiva i plantegen exercicis de dificultat gradual per tal d’afavorir l’aprenentatge significatiu dels moviments i de la pràctica del joc.

Objectius:

 • Identificació de les peces i el seu valor, i coneixement del taulell; en què es treballen la memòria i continguts relacionals, així com a conceptes matemàtics i de raonament lògic-matemàtics.
 • Pràctica del joc amb combinació de Peces i Peons, on es treballen els moviments i les normes; s’estimula l’assumpció d’objectius i l’inici de presa de decisions, i apareixen la resolució dels primers conflictes (assumpció de victòries i derrotes).
 • Escriptura en els escacs, on es treballen elements d’escriptura i els quadres de doble entrada, que els potenciarà les matemàtiques gràfiques i continguts relacionals.

(4t, 5è i 6è)

Es treballarà amb el material propi d’escacs i exercicis desenvolupats especialment per aquest tram d’edat, amb exercicis de dificultat gradual per tal d’afavorir l’aprenentatge significatiu dels principals conceptes de la pràctica del joc.

Objectius:

 • Pràctica del joc amb combinació de Peces i Peons, i amb joc complert, on es treballen els moviments i les normes; s’estimula l’assumpció d’objectius, presa de decisions i resolució dels conflictes (assumpció de victòries i derrotes).
 • Escriptura en els escacs.
 • Coneixements bàsics dels conceptes d’obertures d’inici de joc i tàctica.
 • Resolució d’exercicis d’escacs i mat en totes les seves variants.
 • Introducció als principals programes d’ús informàtic per als escacs i ús de pàgines web específiques d’escacs.

Classes impartides pel Club d’Escacs de Llinars del Vallès