El taller es basa en l’experimentació a partir del dibuix i la pintura. La manipulació de diferents materials, la transformació i la construcció…per descobrir la creativitat i viure el procés creatiu a través la plàstica i l’art.

La meva forma de treballar amb els nens i nenes recau sobretot en el seu procés creatiu, amb els seus interessos i la seva motivació. A partir d’aquí, procuro que el seguiment sigui individual, acompanyant el seu procés d’aprenentatge i de descobriment respectant el ritme de cada infant, amb la seva mirada i forma d’entendre l’entorn.

Els objectius més específics plantejats són motivar el fet creatiu i artístic, la imaginació, l’experimentació. Treballar la idea i dur-la a terme. Descobrir i deixar lloc a l’espontaneïtat. L’expressivitat. Mirar més que veure. Sense dir com ha de ser el resultat, sinó com es pot fer. Respectant i mantenint l’espai de treball.

I tot això com? Amb el dibuix, la pintura, el collage, les maquetes, el fang, carbonet, aquarel·les, pastels, guixos, paper blanc, negre i de colors, cordills, objectes, cartró…

Classes impartides per Pilar Ors.

Aquesta activitat, per la despesa que li comporta a la professora en material molt especialitzat, té un cost de matrícula de 20€ anuals, aquests es pagarien amb el primer rebut.