El grup de treball Fem dissabte va neixer amb una clara intenció de suplir les mancances en el manteniment del centre durant la crisis econòmica. L’arranjament de diferents elements de l’escola, la pintura dels elements que ho necessitaven, ente altres opcions, van suposar una important aportació al centre. En l’actualitat, aquest grup de treball es troba en transformació però segueix mantenint l’esperit de contribuir a suplir aquelles mancances per tal d’ajudar a l’escola en el seu manteniment.